Runinskrifter.net

U 29

Även känd som B 291, L 2009.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 17.1″17° 42′ 17.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65868081607947
SWEREF99TM
xy
6586388653622
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6536226586388
GeoHash
u6s9fgk297
GeoDNA
eaagctagtgacatccgagtga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hillersjö
Socken:
Hilleshögs socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hilleshög – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hilleshögs gård – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hilleshög – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hilleshög – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hilleshögs gård – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hilleshög – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hilleshög – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U29 Hillersjöhällen"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: