Runinskrifter.net

U 28

Förhållanden:

Är ett fragment av U 24.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 26.9″17° 42′ 8.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65871081607796
SWEREF99TM
xy
6586686653467
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6534676586686
GeoHash
u6s9fgf2x0
GeoDNA
eaagctagtgacatcacagttc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hilleshögs kyrka
Socken:
Hilleshögs socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Eventuellt en bit av U 24.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hilleshögs kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: