Runinskrifter.net

U 266

Även känd som B 77, L 417.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 23.8″17° 58′ 4.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66023191622398
SWEREF99TM
xy
6602069667880
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6678806602069
GeoHash
u6sf8ggu1s
GeoDNA
eaagctagtcgagtcaccctgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Ekeby
Socken:
Fresta socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ekeby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Ekeby kvarn – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: