Runinskrifter.net

U 257

Även känd som B 78, L 410.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 4.2″17° 57′ 24.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66016951621792
SWEREF99TM
xy
6601438667282
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6672826601438
GeoHash
u6sf8dgsxf
GeoDNA
eaagctagtcgagtagcccgtc

Lokalisering:

Placering:
I vapenhusets norra vägg.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fresta kyrka
Socken:
Fresta socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: