Runinskrifter.net

U 253

Även känd som Bautil 79, Liljegren 406.

Förhållanden:

Har fragment U 264.

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 4.4″17° 57′ 23.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66017011621782
SWEREF99TM
xy
6601443667272
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6672726601443
GeoHash
u6sf8dgsgu
GeoDNA
eaagctagtcgagtagcccggc

Lokalisering:

Placering:
I södra väggen och till höger om kyrkporten.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fresta kyrka
Socken:
Fresta socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Avser den del av U 253 som tidigare haft signum U 264.

Det 1944 återfunna fragmentet U 264 hör ihop med denna sten, det har runor även på vänstra kanten och ornamentik på högra kanten, vilket det i kyrkväggen inmurade fragmentet (U 253) också bör ha.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fresta kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fresta kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fresta kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fresta kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fresta kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fresta kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fresta kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fresta kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: