Runinskrifter.net

U 249

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 35.4″17° 58′ 57.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66045621623157
SWEREF99TM
xy
6604320668611
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6686116604320
GeoHash
u6sf9pw2pc
GeoDNA
eaagctagtcgataaccggttt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Näle, Södergården
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Näle – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: