Runinskrifter.net

U 248

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som B 73, L 451.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 43.7″17° 59′ 8.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66048261623320
SWEREF99TM
xy
6604586668771
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6687716604586
GeoHash
u6sf9rbtwd
GeoDNA
eaagctagtcgatacaaacgcc

Lokalisering:

Placering:
På en berghäll i ett gärde öster om Näle.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Näle, Norrgården
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Näle – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: