Runinskrifter.net

U 244

Även känd som B 66, L 464.

Objektuppgifter:

Föremål:
Stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 15.5″17° 59′ 32.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66058211623663
SWEREF99TM
xy
6605585669102
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6691026605585
GeoHash
u6sfc3t8cr
GeoDNA
eaagctagtcgacgtcattgga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Mällösa
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Mellösa – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Mellösa – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Mellösa – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: