Runinskrifter.net

U 238

Även känd som B 65, L 459.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 19.6″18° 0′ 54.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66059901624953
SWEREF99TM
xy
6605770670390
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3313196605692
GeoHash
u6sfccwpwf
GeoDNA
eaagctagtcgacttccgaacc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 22.4″18° 0′ 47.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66060741624844
SWEREF99TM
xy
6605852670280
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3312176605785
GeoHash
u6sfccuu5h
GeoDNA
eaagctagtcgacttcaactgt

Lokalisering:

Placering:
I skogsparken vid Lindö gård.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lindö, Gullbron
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gullbron – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gullbron – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gullbron – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Lindö – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gullbron – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gullbron – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gullbron – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Lindö – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gullbron – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: