Runinskrifter.net

U 237

Även känd som Bautil 62, Liljegren 461.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 35.9″18° 2′ 3.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66046751626074
SWEREF99TM
xy
6604469671526
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3323346604294
GeoHash
u6sfdrs0fj
GeoDNA
eaagctagtcgcgaccaggggc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 40.8″18° 2′ 11.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66048321626203
SWEREF99TM
xy
6604627671653
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3324756604441
GeoHash
u6sfdrvbck
GeoDNA
eaagctagtcgcgaccacttga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lindö, Gullbron
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Nedernäs – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gullbron – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gullbron – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gullbron – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gullbron – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: