Runinskrifter.net

U 222 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 52.9″18° 4′ 26.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66034201628370
SWEREF99TM
xy
6603242673837
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3345246602864
GeoHash
u6sfem3538
GeoDNA
eaagctagtcgctatagcgaag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vallentuna kyrka
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.