Runinskrifter.net

U 22

Även känd som B 284, L 340.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 7.6″17° 37′ 36.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65882481603461
SWEREF99TM
xy
6587773649120
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6491206587773
GeoHash
u6s9cjg67j
GeoDNA
eaagctagtgaacagaccgcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kungsberga
Socken:
Färentuna socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U22 Kungsberga"@sv – Gren, Leif"@sv; Gren, Leif"@sv; 2021-05-11"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: