Runinskrifter.net

U 207

Även känd som B 93, L 475.

Förhållanden:

Parsten till U 208.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 18.9″18° 10′ 3.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66025521633703
SWEREF99TM
xy
6602439679179
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3397726601583
GeoHash
u6sft7thpn
GeoDNA
eaagctagtctatgccatagtt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Råcksta
Socken:
Angarns socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Utgör ett monument tillsammans med U 208.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Råcksta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Råcksta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Råcksta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: