Runinskrifter.net

U 203

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 10.8″18° 10′ 7.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66041601633704
SWEREF99TM
xy
6604046679160
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3398986603185
GeoHash
u6sftqmbpp
GeoDNA
eaagctagtctatactgctttt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Angarns kyrka
Socken:
Angarns socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Angarns kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Angarns kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Angarns kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Angarns kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: