Runinskrifter.net

U 200

Även känd som B 97, L 468.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granitgnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, granitgnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 1.9″18° 12′ 40.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66113971635849
SWEREF99TM
xy
6611307681217
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3426016610231
GeoHash
u6sgn3uym9
GeoDNA
eaagctagtcctggtcaacctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Stora Benhamra
Socken:
Vada socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: