Runinskrifter.net

U 192

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 16.6″18° 14′ 58.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66026501638350
SWEREF99TM
xy
6602593683823
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3444116601318
GeoHash
u6sfx78bxc
GeoDNA
eaagctagtctctgcaagtttc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 23.0″18° 15′ 17.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66028601638633
SWEREF99TM
xy
6602806684103
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3447096601505
GeoHash
u6sfx7udzr
GeoDNA
eaagctagtctctgccaatatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sjöberg
Socken:
Össeby-Garns socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sjöberg – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: