Runinskrifter.net

U 184

Objektuppgifter:

Föremål:
Troligen gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 29.8″18° 14′ 30.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66067531637757
SWEREF99TM
xy
6606688683180
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3441406605453
GeoHash
u6sfz4721c
GeoDNA
eaagctagtctccgagtcgtgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Össeby ödekyrka
Socken:
Össeby-Garns socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vy, Össeby-Garn 267:2"@sv – Anna Ulfhielm, Almunga AB"@sv; Anna Ulfhielm, Almunga AB, Almunga AB"@sv; 2015-03-11"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: