Runinskrifter.net

U 177

Även känd som B 228, L 634.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 48.1″18° 37′ 24.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66081741659297
SWEREF99TM
xy
6608370704697
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3657166605188
GeoHash
u6t4zg1jv0
GeoDNA
eaagctatgatcctcagtagca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Stav
Socken:
Roslags-Kulla (tidigare: Roslagskulla socken)
Härad:
Åkers skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: