Runinskrifter.net

U 176 †

Även känd som B 231, L 637.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 28′ 52.5″18° 18′ 31.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65983171641865
SWEREF99TM
xy
6598304687389
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3475766596725
GeoHash
u6t42shp67
GeoDNA
eaagctatgaggacgtggaaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Berga
Socken:
Österåkers socken
Härad:
Åkers skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

5 fragment återfunna 1958, åter försvunna vid mitten av 1970-talet.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: