Runinskrifter.net

U 172

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 15.0″18° 7′ 46.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65856521632134
SWEREF99TM
xy
6585525677815
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3368906584862
GeoHash
u6scu81kng
GeoDNA
eaagctagttcaatgggtattt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Islinge
Socken:
Lidingö
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: