Runinskrifter.net

U 171

Objektuppgifter:

Föremål:
Stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 14.8″18° 13′ 32.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65895531637468
SWEREF99TM
xy
6589489683100
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3425106588334
GeoHash
u6scywpw10
GeoDNA
eaagctagttccacatttcagg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Söderby
Socken:
Östra Ryds socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Söderby Träsk. U 171."@sv – Brate, Erik, Faith-Ell, Harald, Okänd"@sv; Brate, Erik, Faith-Ell, Harald, Okänd"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: