Runinskrifter.net

U 169

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 27′ 14.2″18° 11′ 51.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65950461635677
SWEREF99TM
xy
6594959681243
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3411536593948
GeoHash
u6sfnp707g
GeoDNA
eaagctagtcttgaaatcgggt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Björkeby
Socken:
Östra Ryds socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Björkeby. U 169, U 168."@sv – Okänd, Olson, Gillis, Peringskiöld, Johan"@sv; Okänd, Olson, Gillis, Peringskiöld, Johan"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: