Runinskrifter.net

U 167

Även känd som Bautil 224, Liljegren 639.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 55.0″18° 11′ 46.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65944481635620
SWEREF99TM
xy
6594360681193
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3410506593357
GeoHash
u6sfnn615z
GeoDNA
eaagctagtcttgaagtaggat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Östra Ryds kyrka
Socken:
Östra Ryds socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Östra Ryds kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Östra Ryds kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: