Runinskrifter.net

U 166

Även känd som L 640.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 55.4″18° 11′ 46.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65944601635621
SWEREF99TM
xy
6594372681194
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3410526593368
GeoHash
u6sfnn61u7
GeoDNA
eaagctagtcttgaagtaggca

Lokalisering:

Placering:
I norra väggen.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Östra Ryds kyrka
Socken:
Östra Ryds socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Östra Ryds kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: