Runinskrifter.net

U 156

Förhållanden:

Är ett fragment av U 155.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 28′ 30.0″18° 1′ 30.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65970501625825
SWEREF99TM
xy
6596843671370
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3314916596714
GeoHash
u6sf65jdfv
GeoDNA
eaagctagtcgtagacgttagc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 39.7″18° 4′ 5.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65937221628373
SWEREF99TM
xy
6593547673957
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3337716593198
GeoHash
u6sf5jsbe1
GeoDNA
eaagctagtcgttagcagttgc

Lokalisering:

Placering:
I biblioteket i Täby centrum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lissby
Socken:
Täby socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

1 fragment hör ihop med fragmenten U 155.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Lissby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: