Runinskrifter.net

U 140

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 28′ 43.4″18° 2′ 33.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65975001626800
SWEREF99TM
xy
6597305672339
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3324976597086
GeoHash
u6sf6ef29x
GeoDNA
eaagctagtcgtataacagtga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 28′ 51.4″18° 2′ 42.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65977501626931
SWEREF99TM
xy
6597556672467
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3326476597325
GeoHash
u6sf6shjdf
GeoDNA
eaagctagtcgtacgtggagac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Broby
Socken:
Täby socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Broby bro – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Broby bro – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Broby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Broby bro – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: