Runinskrifter.net

U 126

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 13.3″17° 59′ 29.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65871921624237
SWEREF99TM
xy
6586969669902
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6699026586969
GeoHash
u6scc7j49d
GeoDNA
eaagctagttaacgccgtgaga

Lokalisering:

Placering:
Ett litet bevarat fragment finns i SHM (21389).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Över-Järva
Socken:
Solna socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: