Runinskrifter.net

U 122 †

Även känd som B 142, L 368.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 44.8″18° 0′ 49.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65863521625527
SWEREF99TM
xy
6586145671201
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3303596586074
GeoHash
u6scccthqw
GeoDNA
eaagctagttaacttcatagtt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Järva krog
Socken:
Solna socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: