Runinskrifter.net

U 120

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 10.9″18° 1′ 27.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65834661626220
SWEREF99TM
xy
6583268671929
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3308256583144
GeoHash
u6scdhuu7n
GeoDNA
eaagctagttacgagtaactgt

Lokalisering:

Placering:
I sakristian
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Solna kyrka
Socken:
Solna socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Solna kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstensfragment"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Almunga AB"@sv; 2019-03-05"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: