Runinskrifter.net

U 1181

Även känd som Bautil 1089, Liljegren 793.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 4′ 50.3″16° 52′ 49.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66629111559853
SWEREF99TM
xy
6661879604620
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6046206661879
GeoHash
u6sjb17gjb
GeoDNA
eaagctagagaaaggatctccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lilla Runhällen, Råsbo
Socken:
Nora socken
Härad:
Våla härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1000–1050

V; 1000–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenen U1181 i Lilla Runhällen i Råsbo, Nora socken, Heby kommun, Uppland – 2007-10-09
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: