Runinskrifter.net

U 1180

Även känd som B 1088, L 2008.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd sandsten
Nyckelord:
sten: ljusröd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 11′ 2.3″17° 11′ 32.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66747481576981
SWEREF99TM
xy
6673920621597
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6215976673920
GeoHash
u6snrhpjjg
GeoDNA
eaagctagaattcagtttagcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Åby
Socken:
Östervåla socken
Härad:
Våla härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift, runor och runliknande tecken, jämför U 1178 och U 1179.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hade (Hadeholm). Runsignum Gs 6, Gs 4, U 1180"@sv – Celsius, Olof, Christofersson, Ulf, Söderholm, N. L., Bellander, Erik"@sv; Celsius, Olof, Christofersson, Ulf, Söderholm, N. L., Bellander, Erik"@sv; 1600-01-01"@sv

URI
Östervåla sn, RAÄ fornlämning 10:1 Runsten, från håll, vid Åby. – 1939-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Östervåla sn, RAÄ fornlämning 10:1 Runsten, närbild, vid Åby. – 1939-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Östervåla sn, Heby kn, Åby. Runsten, 1961. – 1961-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Östervåla sn, Heby kn, Åby. Runsten, 1961. – 1961-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Östervåla sn, Heby kn, Åby. Runsten, 1961. – 1961-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Runstenen U1180 i Åby, Östervåla socken, Heby kommun, Uppland – Backlund, Bengt; 2007-10-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenen U1180 i Åby, Östervåla socken, Heby kommun, Uppland – Backlund, Bengt; 2007-10-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenen U1180 i Åby, Östervåla socken, Heby kommun, Uppland – Backlund, Bengt; 2007-10-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: