Runinskrifter.net

U 1178

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 10′ 41.5″17° 10′ 44.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66740881576240
SWEREF99TM
xy
6673251620864
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6208646673251
GeoHash
u6snqgj73j
GeoDNA
eaagctagaattatccgtgcag

Lokalisering:

Placering:
Nu på kyrkogården, strax öster om kyrkans kor.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Östervåla kyrka
Socken:
Östervåla socken
Härad:
Våla härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift, runliknande tecken.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: