Runinskrifter.net

U 1174

Även känd som B 650, L 776.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 44.9″16° 58′ 40.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66461281565573
SWEREF99TM
xy
6645172610542
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6105426645172
GeoHash
u6shfmfbed
GeoDNA
eaagctagaggcaatacattgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stora Ramsjö
Socken:
Vittinge socken
Härad:
Torstuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Stille (1999b:78f) läser första namnet som -un(u)--, vilket lämnas otolkat

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vittinge sn, Heby kn, Ramsjö. VFF årsmöte. Runsten beses av landshövding C. Johnsson. –
PD
URI | Kringla | Källa
Runstenarna U1174 och U1175 i Stora Ramsjö, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland – Backlund, Bengt; 2007-09-14
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenen U1174 i Stora Ramsjö, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland – Backlund, Bengt; 2007-09-14
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: