Runinskrifter.net

U 1171

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som B 1083.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 10.3″16° 56′ 29.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66450221563568
SWEREF99TM
xy
6644042608552
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6085526644042
GeoHash
u6shcs0886
GeoDNA
eaagctagaggaccggggtgga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Axsjö
Socken:
Västerlövsta socken (tidigare: Vittinge socken)
Härad:
Torstuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Under B 1083 beskrivs även Vs 29.

Rent ornamental, ett fyrfotadjur omslingrat av en orm samt en runslinga men utan runor.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: