Runinskrifter.net

U 117

Även känd som B 164, L 399.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 9.7″17° 53′ 60.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65999061618630
SWEREF99TM
xy
6599611664142
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6641426599611
GeoHash
u6sdx24kk5
GeoDNA
eaagctagtatctgtgtgattg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Älvsunda
Socken:
Eds socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Älvsunda – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: