Runinskrifter.net

U 1164

Även känd som L 792.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit med ljusgula inslag
Nyckelord:
sten: granit, granit med ljusgula inslag

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 0′ 42.9″16° 50′ 24.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66552211557726
SWEREF99TM
xy
6654166602588
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6025886654166
GeoHash
u6evrhydc2
GeoDNA
eaagcgctctctcagtcataga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stora Runhällen
Socken:
Västerlövsta socken
Härad:
Simtuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Stille (1999b:77) läser + erlyg + lit + akua + sten + yfti + un¶e... ...(n) sen + lifsten + iyk + runi, vilket tolkas "Ærnlaug let haggva stæin æftiR [Onæm sun] sinn. Lifstæinn hiogg runiR."

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1164 Stora Runhällen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-06-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
U1164 Stora Runhällen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-06-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Runstenen U1164 i Stora Runhällen, Västerlövsta socken, Heby kommun, Uppland – 2007-10-09
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: