Runinskrifter.net

U 1161

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 49′ 10.1″16° 55′ 54.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66338651563201
SWEREF99TM
xy
6632885608320
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6083206632885
GeoHash
u6sh33c38s
GeoDNA
eaagctagagggcgtaacgtaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Altuna kyrka
Socken:
Altuna socken
Härad:
Simtuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Intressant bildframställning med bl.a. Tors fiskafänge.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Otto von Friesen framför Altunastenen, runsten U 1161, vid Altuna kyrka, Uppland. Runstenen fick ny plats 1918 efter borttagande ur sockeln till Creutz-Cronhielmska gravkoret vid Altuna kyrka. – Alinder, John; 1918-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Otto von Friesen framför Altunastenen, runsten U 1161, vid Altuna kyrka, Uppland. Runstenen fick ny plats 1918 efter borttagande ur sockeln till Creutz-Cronhielmska gravkoret vid Altuna kyrka. – Alinder, John; 1918-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
"Runstenen på Altuna kyrkbacke, uppflyttad från kyrkogården 1918", Altuna socken, Uppland – Alinder, John; 1918-10-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
"Runstenen vid Altuna Kyrka, uppflyttad 1918", Altuna socken, Uppland – Alinder, John; 1918-10-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
"Grupper vid runstenen", vid Altuna kyrka, Uppland 1919 – Alinder, John; 1919-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
"Grupper vid runstenen", vid Altuna kyrka, Uppland 1919 – Alinder, John; 1919-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
"Grupper vid runstenen", vid Altuna kyrka, Uppland 1919 – Alinder, John; 1919-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
"Grupper vid runstenen", vid Altuna kyrka, Uppland 1919 – Alinder, John; 1919-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten U1161, nära Altuna kyrka, Altuna socken, Uppland 1919 – Schagerström, August Fredrik; 1919-05-31
PD
URI | Kringla | Källa
"Docent Elias Vessén fr Uppsala talar vid bildstenen utanför Altuna kyrka", Upplands fornminnesförenings uflykt, Altuna socken, Uppland 27 maj 1923 – Alinder, John; 1923-05-27
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Altuna kyrka, Altuna socken, Uppland 1923 – Alinder, John; 1923-05-28
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Altuna kyrka, Altuna socken, Uppland 1923 – Alinder, John; 1923-05-28
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten med bilder på kyrkogården utanför Altuna kyrka, Uppland – Okänd,; 1973-03-23
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U1161 Altuna"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: