Runinskrifter.net

U 1160

Även känd som B 661, L 787.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 31.9″16° 56′ 39.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66289811563993
SWEREF99TM
xy
6628012609172
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6091726628012
GeoHash
u6sh19f3we
GeoDNA
eaagctagagggttgacagtcc

Lokalisering:

Placering:
I Ashmolean Museum, Oxford, England.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ändersta
Socken:
Simtuna socken
Härad:
Simtuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Förd till Oxford 1687. På smalsidan finns en bild av ett djur omflätat av slingor. Stille (1999b:76) tolkar iylburn som "Hialmbiorn"

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: