Runinskrifter.net

U 1158

Även känd som B 654, L 786.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 55.9″16° 58′ 5.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66297481565325
SWEREF99TM
xy
6628795610494
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6104946628795
GeoHash
u6sh455bs8
GeoDNA
eaagctagaggtggaattttta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Stora Salfors
Socken:
Simtuna socken
Härad:
Simtuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Stora Salfors, Simtuna socken, Uppland i maj 1919 – 1919-05-31

URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: