Runinskrifter.net

U 1150

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 36′ 27.5″17° 33′ 57.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67224341596443
SWEREF99TM
xy
6721827640469
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6404696721827
GeoHash
u6u2z9r1jd
GeoDNA
eaagctaagttcctgctcggcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gårdskär, Västerboda
Socken:
Älvkarleby socken
Härad:
Örbyhus härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Hårt sliten, tydligen har det aldrig funnits runor utan endast ornamentik.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västerboda. U 1150."@sv – Gustawsson, Karl Alfred, Okänd, Willner, Ejnar"@sv; Gustawsson, Karl Alfred, Okänd, Willner, Ejnar"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.