Runinskrifter.net

U 1147 †

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 26′ 47.4″17° 36′ 48.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67045551599539
SWEREF99TM
xy
6703992643783
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6437836703992
GeoHash
u6sxbgcy3h
GeoDNA
eaagctagcaaaatcaacccgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västlands kyrka
Socken:
Västlands socken
Härad:
Örbyhus härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Endast ornamentik var bevarad på 1600-t.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.