Runinskrifter.net

U 114

Även känd som B 165, L 398.

Objektuppgifter:

Föremål:
Flyttblock
Nyckelord:
block, flyttblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 29.6″17° 54′ 1.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66023781618572
SWEREF99TM
xy
6602081664054
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6640546602081
GeoHash
u6sdxk4tsk
GeoDNA
eaagctagtatctatgtgcgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Runby
Socken:
Eds socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: