Runinskrifter.net

U 1139

Även känd som B 576, L 265.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Svartgrå gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, svartgrå gnejsgranit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 32′ 7.1″17° 49′ 54.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67147971611250
SWEREF99TM
xy
6714374655364
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6553646714374
GeoHash
u6u8mu0gbb
GeoDNA
eaagctaatgtgcctgggtcaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ängvreta
Socken:
Hållnäs socken
Härad:
Olands härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ängvreta. U 1139."@sv – Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Rhezelius, Jonas, Okänd, Brate, Erik, Hellman, Gustaf Adolf, Olson, Gillis"@sv; Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Rhezelius, Jonas, Okänd, Brate, Erik, Hellman, Gustaf Adolf, Olson, Gillis"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: