Runinskrifter.net

U 1138

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blåsvart finkornig skiffer gnejsgranit
Nyckelord:
sten: blåsvart finkornig skiffer gnejsgranit, gnejs, granit, skiffer

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 34′ 26.0″17° 59′ 3.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67193621619472
SWEREF99TM
xy
6719038663527
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6635276719038
GeoHash
u6ub95pu83
GeoDNA
eaagctaattgatgacttctga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hållen, Runhällsbacken (Storgransbotten)
Socken:
Hållnäs socken
Härad:
Olands härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Ristningen är svårt skadad genom vittring och flagring.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten U 1138"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Anna Ulfhielm"@sv; 2019-03-13"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: