Runinskrifter.net

U 1134

Även känd som L 276, B 577.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 9′ 22.3″17° 59′ 42.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66728601621608
SWEREF99TM
xy
6672578666232
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6662326672578
GeoHash
u6sy1rpe73
GeoDNA
eaagctagccggtacctttaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Söderby
Socken:
Morkarla socken
Härad:
Olands härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.