Runinskrifter.net

U 1127

Även känd som Bautil 573, Liljegren 277.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 3′ 32.7″18° 4′ 6.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66621821626054
SWEREF99TM
xy
6661957670807
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3368146661611
GeoHash
u6svejmjd4
GeoDNA
eaagctagctactagcgcagac

Lokalisering:

Placering:
90m söder om kyrkan.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Alunda kyrka
Socken:
Alunda socken
Härad:
Olands härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U 1128 och U1127 Alunda kyrka – Okänd, Okänd; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: