Runinskrifter.net

U 1124

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 1′ 11.2″18° 3′ 53.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66577961626006
SWEREF99TM
xy
6657572670812
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3364226657244
GeoHash
u6sv7n62x2
GeoDNA
eaagctagctatcaagtagttc

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i kyrkans östra vägg.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tuna kyrka
Socken:
Tuna socken
Härad:
Olands härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, endast en s-formas slinga.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.