Runinskrifter.net

U 1115 †

Även känd som B 485, L 183.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 59′ 18.4″17° 31′ 30.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66534001596000
SWEREF99TM
xy
6652812640870
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6408706652812
GeoHash
u6smqb93un
GeoDNA
eaagctagatctattgatgtca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norrby
Socken:
Skuttunge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: