Runinskrifter.net

U 1113

Även känd som B 488, L 180.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 1′ 25.1″17° 32′ 13.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66573401596570
SWEREF99TM
xy
6656757641391
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6413916656757
GeoHash
u6smrnfphg
GeoDNA
eaagctagatctcaagcaaacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 1′ 26.4″17° 32′ 21.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66573821596695
SWEREF99TM
xy
6656801641516
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6415166656801
GeoHash
u6smrp5c1e
GeoDNA
eaagctagatctcaaattttag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Häggeby
Socken:
Skuttunge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten U1113, vy"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Almunga AB"@sv; 2019-03-12"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: