Runinskrifter.net

U 11

Även känd som B 277, B 1136, L 333.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 36.4″17° 32′ 2.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65834301598322
SWEREF99TM
xy
6582894644041
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6440416582894
GeoHash
u6s3wypvu8
GeoDNA
eaagctaggtccgcctttctca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hovgården
Socken:
Adelsö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

1075–1085

Vikingatid; 1075–1085

Övriga anmärkningar:

Håkon bör vara Håkon den röde som var kung från 1073 och 13 år framåt. Det kan också vara den norske jarlen Håkon Ivarsson som avses, se Carlsson 1997.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Frimärke – 2002-01-01
©
URI | Kringla | Källa
U11 Adelsö 46:1"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: